آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی  

 آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی شخیت علمی در شهرستان نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد
اسلامی آذربایجان غربی، همایش و نکوداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی به همت اداره
فرهنگ وارشاد اسلامی نقده و دانشگاه آزاد اسلامی نقده واداره امور کتابخانه های
عمومی نقده در سالن شهید علی علمی دانشگاه آزاد اسلامی نقده برگزار شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی  

 آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی شخیت علمی در شهرستان نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد
اسلامی آذربایجان غربی، همایش و نکوداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی به همت اداره
فرهنگ وارشاد اسلامی نقده و دانشگاه آزاد اسلامی نقده واداره امور کتابخانه های
عمومی نقده در سالن شهید علی علمی دانشگاه آزاد اسلامی نقده برگزار شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی  

 آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی شخیت علمی در شهرستان نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد
اسلامی آذربایجان غربی، همایش و نکوداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی به همت اداره
فرهنگ وارشاد اسلامی نقده و دانشگاه آزاد اسلامی نقده واداره امور کتابخانه های
عمومی نقده در سالن شهید علی علمی دانشگاه آزاد اسلامی نقده برگزار شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی  

 آیین گرامیداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی شخیت علمی در شهرستان نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد
اسلامی آذربایجان غربی، همایش و نکوداشت آیت الله محمدامین رضوی سلدوزی به همت اداره
فرهنگ وارشاد اسلامی نقده و دانشگاه آزاد اسلامی نقده واداره امور کتابخانه های
عمومی نقده در سالن شهید علی علمی دانشگاه آزاد اسلامی نقده برگزار شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی قره کلیسا به همراه عکس  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود گزارش کارآموزی قره کلیسا به همراه عکس قره کلیسا               در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     تاریخچه نقده سفرنامه کلیساهای ارامنه ی ایران گذری بر «قره کلیسا» نهمین اثر تاریخی ثبت

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی قره کلیسا به همراه عکس  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود گزارش کارآموزی قره کلیسا به همراه عکس قره کلیسا               در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     تاریخچه نقده سفرنامه کلیساهای ارامنه ی ایران گذری بر «قره کلیسا» نهمین اثر تاریخی ثبت

ادامه مطلب  

مناقصات ایران ، تاریخ 1396/06/05  

فهرست عناوین مناقصه های روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور محمدیار - نقده به طول ۱/۹ کیلومتر
مناقصه پروژه ی ارائه خدمات یدک کشی بنادر آبادان
مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ ۱۲۰حلقه چاه آب شرب و عملیات خروج و نصب الکتروپمپ ۲۰ حلقه چاه زهکش
مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت - پیرانشهر
مناقصه حفر یک حلقه چاه آهک –آهکی مارنی مجموعه بیشه زرد شهرستان ف

ادامه مطلب  

مناقصات ایران ، تاریخ 1396/06/05  

فهرست عناوین مناقصه های روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور محمدیار - نقده به طول ۱/۹ کیلومتر
مناقصه پروژه ی ارائه خدمات یدک کشی بنادر آبادان
مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ ۱۲۰حلقه چاه آب شرب و عملیات خروج و نصب الکتروپمپ ۲۰ حلقه چاه زهکش
مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت - پیرانشهر
مناقصه حفر یک حلقه چاه آهک –آهکی مارنی مجموعه بیشه زرد شهرستان ف

ادامه مطلب  

مناقصات ایران ، تاریخ 1396/06/05  

فهرست عناوین مناقصه های روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور محمدیار - نقده به طول ۱/۹ کیلومتر
مناقصه پروژه ی ارائه خدمات یدک کشی بنادر آبادان
مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ ۱۲۰حلقه چاه آب شرب و عملیات خروج و نصب الکتروپمپ ۲۰ حلقه چاه زهکش
مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت - پیرانشهر
مناقصه حفر یک حلقه چاه آهک –آهکی مارنی مجموعه بیشه زرد شهرستان ف

ادامه مطلب  

مناقصات ایران ، تاریخ 1396/06/05  

فهرست عناوین مناقصه های روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور محمدیار - نقده به طول ۱/۹ کیلومتر
مناقصه پروژه ی ارائه خدمات یدک کشی بنادر آبادان
مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ ۱۲۰حلقه چاه آب شرب و عملیات خروج و نصب الکتروپمپ ۲۰ حلقه چاه زهکش
مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب تبریز
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت - پیرانشهر
مناقصه حفر یک حلقه چاه آهک –آهکی مارنی مجموعه بیشه زرد شهرستان ف

ادامه مطلب  

کیلگ به اجتماع وارد می شود  

   ببین کیلگ اگه دیشب بهم می گفتن روز بعد محمّد علی بهمنی رو از نزدیک می بینی بهش می گفتم "شوخییی می کنیییی!" و از هیجان خوابم نمی برد.خب حالا امروز چی داشتیم؟ محمّد علی بهمنی ای که به ترشحّات ذهنی من گوش سپرد و حتّی به وجد اومد. هزار پلّه فراتر از تصوّراتم! برای من حتّی صرف دیدن این بشر از فاصله ی نزدیک تا یک هفته می تونست کاملا سرحال نگهم داره، الآن دیگه اینقدر برام ناباورانه شد که کاملا دارم تو هپروت سیر می کنم. یعنی دیگه واقعا مرز با

ادامه مطلب  

کیلگ به اجتماع وارد می شود  

   ببین کیلگ اگه دیشب بهم می گفتن روز بعد محمّد علی بهمنی رو از نزدیک می بینی بهش می گفتم "شوخییی می کنیییی!" و از هیجان خوابم نمی برد.خب حالا امروز چی داشتیم؟ محمّد علی بهمنی ای که به ترشحّات ذهنی من گوش سپرد و حتّی به وجد اومد. هزار پلّه فراتر از تصوّراتم! برای من حتّی صرف دیدن این بشر از فاصله ی نزدیک تا یک هفته می تونست کاملا سرحال نگهم داره، الآن دیگه اینقدر برام ناباورانه شد که کاملا دارم تو هپروت سیر می کنم. یعنی دیگه واقعا مرز با

ادامه مطلب  

کیلگ به اجتماع وارد می شود  

   ببین کیلگ اگه دیشب بهم می گفتن روز بعد محمّد علی بهمنی رو از نزدیک می بینی بهش می گفتم "شوخییی می کنیییی!" و از هیجان خوابم نمی برد.خب حالا امروز چی داشتیم؟ محمّد علی بهمنی ای که به ترشحّات ذهنی من گوش سپرد و حتّی به وجد اومد. هزار پلّه فراتر از تصوّراتم! برای من حتّی صرف دیدن این بشر از فاصله ی نزدیک تا یک هفته می تونست کاملا سرحال نگهم داره، الآن دیگه اینقدر برام ناباورانه شد که کاملا دارم تو هپروت سیر می کنم. یعنی دیگه واقعا مرز با

ادامه مطلب  

کیلگ به اجتماع وارد می شود  

   ببین کیلگ اگه دیشب بهم می گفتن روز بعد محمّد علی بهمنی رو از نزدیک می بینی بهش می گفتم "شوخییی می کنیییی!" و از هیجان خوابم نمی برد.خب حالا امروز چی داشتیم؟ محمّد علی بهمنی ای که به ترشحّات ذهنی من گوش سپرد و حتّی به وجد اومد. هزار پلّه فراتر از تصوّراتم! برای من حتّی صرف دیدن این بشر از فاصله ی نزدیک تا یک هفته می تونست کاملا سرحال نگهم داره، الآن دیگه اینقدر برام ناباورانه شد که کاملا دارم تو هپروت سیر می کنم. یعنی دیگه واقعا مرز با

ادامه مطلب  

کیلگ به اجتماع وارد می شود  

   ببین کیلگ اگه دیشب بهم می گفتن روز بعد محمّد علی بهمنی رو از نزدیک می بینی بهش می گفتم "شوخییی می کنیییی!" و از هیجان خوابم نمی برد.خب حالا امروز چی داشتیم؟ محمّد علی بهمنی ای که به ترشحّات ذهنی من گوش سپرد و حتّی به وجد اومد. هزار پلّه فراتر از تصوّراتم! برای من حتّی صرف دیدن این بشر از فاصله ی نزدیک تا یک هفته می تونست کاملا سرحال نگهم داره، الآن دیگه اینقدر برام ناباورانه شد که کاملا دارم تو هپروت سیر می کنم. یعنی دیگه واقعا مرز با

ادامه مطلب  

مناقصات ایران ، تاریخ 9/ 6/ 96  

مناقصه های روز پنج شنبه مورخ 9/ 6/ 96  
مناقصه گشت و
مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان
مناقصه خرید
انواع کابل خودنگهدار فشار ضعبف
مناقصه خرید
انواع کابل خودنگهدار فشار ضعبف
مناقصه رفع نشت
۱۰۰۰ مورد نشت زیر زمینی از علمک و شبکه گاز و ۸۰۰۰ نشت روزمینی از اتصالات بالای
علمک منطقه ۱
مناقصه عملیات
اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی گاوی در استان ایلام
مناقصه خرید
انواع پایه بتونی
مناقصه خرید
انواع کابل فشار ضعیف آلومینی

ادامه مطلب  

مناقصات ایران ، تاریخ 9/ 6/ 96  

مناقصه های روز پنج شنبه مورخ 9/ 6/ 96  
مناقصه گشت و
مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان
مناقصه خرید
انواع کابل خودنگهدار فشار ضعبف
مناقصه خرید
انواع کابل خودنگهدار فشار ضعبف
مناقصه رفع نشت
۱۰۰۰ مورد نشت زیر زمینی از علمک و شبکه گاز و ۸۰۰۰ نشت روزمینی از اتصالات بالای
علمک منطقه ۱
مناقصه عملیات
اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی گاوی در استان ایلام
مناقصه خرید
انواع پایه بتونی
مناقصه خرید
انواع کابل فشار ضعیف آلومینی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1