فریب اصلاح طلبان را نخوریم  

 بنده، از این خجل هستم که قلم ناتوانم را به نام ننگین اغتشاشگران و رهبران آنها می آلایم . جنبش سراسر سیاه موسوم به سبز، ائتلافی ازدنبالچه های اپوزیسیون ورشکسته خارجه نشین و بخشی از اصلاح طلبان بود. اصلاح طلبان، از دو دسته متفاوت تشکیل می شوند : ائتلاف باصطلاح ملی – باصلاح مذهبی ها  و دوم خردادی ها . رهبری اصلاح طلبان ایران را محمد خاتمی ( عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ) برعهده دارد که عقاید لیبرالی دارد. لیبرالیس

ادامه مطلب  

ساز ناکوک آمریکا با برجام  

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود در روز پنجشنبه سوم اسفند اعلام
کرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق با کشورهای گروه
1+5 پایبند بوده است. از زمان برقراری توافق هسته ای، آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی هر سه ماه یک بار درباره عملکرد ایران در قبال توافق گزارش
می‌دهد. این نهاد جهانی در گزارش تازه خود تاکید کرد ایران پس از برجام به
غنی سازی اورانیوم با غ

ادامه مطلب  

ساز ناکوک آمریکا با برجام  

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود در روز پنجشنبه سوم اسفند اعلام
کرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق با کشورهای گروه
1+5 پایبند بوده است. از زمان برقراری توافق هسته ای، آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی هر سه ماه یک بار درباره عملکرد ایران در قبال توافق گزارش
می‌دهد. این نهاد جهانی در گزارش تازه خود تاکید کرد ایران پس از برجام به
غنی سازی اورانیوم با غ

ادامه مطلب  

ساز ناکوک آمریکا با برجام  

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود در روز پنجشنبه سوم اسفند اعلام
کرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق با کشورهای گروه
1+5 پایبند بوده است. از زمان برقراری توافق هسته ای، آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی هر سه ماه یک بار درباره عملکرد ایران در قبال توافق گزارش
می‌دهد. این نهاد جهانی در گزارش تازه خود تاکید کرد ایران پس از برجام به
غنی سازی اورانیوم با غ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1